top of page
זה ישראל. היום

מסע מצולם בוידאו שמתעד את סגנון החיים, התרבות, המורכבות ונפלאות החיים בישראל

דרך העיניים של אוהבת חיים, תרבות, סגנון והרפתקאות

   1 מחלבת צאלה חלק

 חוף תאילנדי -  פרוזן יוגורט

שוק הפשפשים תל אביב יפו

3 כביש 443 רוד טריפ חלק

   2 מחלבת צאלה חלק

עמק רפאים/מושבה הגרמנית

1 כביש 443 רוד טריפ חלק

   3 מחלבת צאלה חלק

פסי רכבת ירושלים

2 כביש 443 רוד טריפ חלק

4 כביש 443 רוד טריפ חלק

bottom of page